• ORTA GERİLİM (TRAFO) TESİSLERİ

Trafolu tesisler, Tarımsal sulama, Enerji nakil hatları gibi Orta Gerilim hücreleri ve Trafo montajları, teknik şartnamelere ve yürürlükte olan kurum yönetmeliklerine uygun bir şekilde projelendirilip, tesis edilmektedir.